สถิติผู้เข้าชม
  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterวันนี้25
  mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้31
  mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้98
  mod_vvisit_counterอาทิตย์ก่อน121
  mod_vvisit_counterเดือนนี้373
  mod_vvisit_counterเดือนก่อน767
  mod_vvisit_counterตลอดการใช้งาน44019
  Home

  คลังความรู้...โรงพยาบาลหนองคาย

  ประชุม KM ครั้งที่ 1 ปีงบ 2561

  การประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร (KM) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2561

  - นายจอมพล รัตนา [แบบสอบถามออนไลน์]
  - นายประวีร์ ธีราไชยนันท์ [วิธีสร้าง QRcode เชื่อมโยงไปยังลิงค์ต่างๆ]
  - นายศุภากร แสนทำพล [แนวทางการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเบื่้องต้น]

  แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2017 เวลา 02:57 น.)

   

  คณะกรรมการจัดการความรู้ knowledge Managerment(KM)

  คณะกรรมการอำนวยการ

  * มีหน้าที่ อำนวยความสะดวกและเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินการจัดการความรู้ของโรพยาบาลหนองคายดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
  * จัดหาและสนับสนุนงบประมาณพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
  * แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อคณะกรรมการดำเนินงานร้องขอ
  * ดำเนินการจัดประชุม

  คณะกรรมการดำเนินงาน

  * ดำเนินการจัดประชุมวิชาการ วางแผนดำเนินงาน กำหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย
  * จัดหัวข้อบรรยายทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการความรู้(Knowledge Management)เดือนละ 1 ครั้ง
  * ประสานงานจัดหาวิทยากรมาบรรยายทางวิชาการตามกำหนดการ
  * ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดหาวิทยากร/ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานที่ได้รับจาการไปเข้ารับการอบรมมาเพื่อนำมาถ่ายทอดต่อ
  * จัดทำและพัฒนา KM website เพื่อให้บุคคลากรได้เข้าถึงข่าวสารการจัดการความรู้ อันจะทำให้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นสามารถกระจายไปในวงกว้างและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน webboardได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบุคคลากรทั้งในองค์กรทั้งในองค์กรและนอกองค์กรทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  **************************

  แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2017 เวลา 09:30 น.)

   

  ประชุม KM

  อ่านเพิ่มเติม...

   

  เอกสารโครงการวิจัย

  >>>ข้อกำหนดเสนอโครงการ<<<

  >>>แนวทางการขอรับหนังสือรับรอง<<<

  >>>หนังสือรับรองโครงการวิจัย<<<

  แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม 2017 เวลา 04:55 น.)

   

  ประชุม KM ครั้งที่ 6 ปีงบ 2559

  อ่านเพิ่มเติม...